จำนวน 3 บริษัท

อุตสาหกรรมการบริการโรงงาน สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ


      ห้างหุ้นส่วน วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา บริการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ รับซื้อของเก่า ลำลูกกา บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการทำลายเครื่องมือ-เครื่องจักร บริการทุบ รื้อถอนอาคาร           ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทรับทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ         วงษ์พาณิชย์มีการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปล
ดูเพิ่มเติม
ที่อยู่ :   29/8 หมู่ 14 ตำบลบึงคําพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

13 เหรียญทาวเวอร์ บจก.

<p>ร้านอาหาร</p>

ที่อยู่ :

252/3 หมู่บ้านอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น บจก.

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด                        เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาความปลอดภัย บุคคล  อาคารและ สถานที่ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 47/28 หมู่ 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมและบริหารงานโดย นายปฏิเวศน์ อิสเรศโยธิน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยการนำประสบการณ์กว่า 26 ปี มาประยุกต์ใช้ภายใต้ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ การรักษาความปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน

ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 47/28 หมู่ 3 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-136-7679-81 แฟกซ์ 02-136-7682

สำนักงานสาขา ปราจีนบุรี เลขที่ 93/55 หมู่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทร. 086-109-8842 , 065-924-9846
โทร/แฟกซ์ 037-414-647

สำนักงานสาขา ราชบุรี เลขที่ 83 หมู่ 1 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทร. 086-084-5544 , 065-924-9846

สำนักงานสาขา ชลบุรี เลขที่ 155/20-21 หมู่ที่ 1. ม.ปัญญาคอมเพล็กซ์ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 087-013-5466 , 063-096-9790

โทร :

+662 136 7679

อีเมล :

cop.investigation@gmail.com